Department of the Navy emblem

Department of the Navy emblem

Premium vectors by Shutterstock 20% off sitewide with code 202020

Ladda ner

External license. Contact Contributed by Ian Kelley
Beskrivning
Vektor symbol för Presidiet för Medicin och Kirurgi i den Amerikanska Armén.
Specifikationer
  • 0 Kb
  • 2006-03-02
  • 1962
  • Contributed by Ian Kelley
Free License
Författare