Road sign vektorgrafik (978 Resultat )

 • AXEL VIKT GRÄNS TRAFIK SKYLT
 • Vägen skylt lane
 • HASTIGHETSBEGRÄNSNING
 • FLAGGA TYP TECKEN
 • MAXIMAL HASTIGHET
 • HASTIGHETSBEGRÄNSNING
 • AVFART FRÅN MOTORVÄGEN
 • GULA RIKTNING TECKEN
 • RIKTNING TECKEN FÖR VÄNSTER
 • TILLFÄLLIG HÄNDELSE
 • STIG
 • ÖVRE GRÄNS FÖR HASTIGHET
 • 2 GÅRDAR
 • FÖRBUD FÖR VÄNSTERSVÄNG
 • INGEN OMKÖRNING AV LASTBILAR
 • HASTIGHETSGRÄNSEN 30 GRAFISKA TECKEN
 • TRYCKKNAPP TILL CROSS STREET
 • TRYCKKNAPP FÖR PROMENAD SIGNAL
 • VÄNSTER MARKÖR
 • SLUTET AV PARKERING ZON
 • KIKARE SYMBOL
 • KULL FAT FRAMÅT
 • FOTGÄNGARE FÖRBJUDET
 • BILFRIA TECKEN
 • HASTIGHETSGRÄNS TECKEN
 • CENTRUM KÖRFÄLT ENDAST
 • LAMAR EADS LIMON
 • TAMA DJUR
 • HÄST KORSNING
 • SLUTET AV PRIORITERADE VÄG
 • GE SÄTT TECKEN
 • INGA BUSSAR
 • INGA TUNGA FORDON
 • INGEN VÄNSTERSVÄNG
 • INGA MOTORCYKLAR TRAFIK SKYLT
 • INGA MOTORFORDON
 • INGEN U-SVÄNG
 • INGEN FORDONSTRAFIK
 • FÖRETRÄDE FRAMFÖR MÖTANDE FORDON
 • REGISTRERA FÖR PRIORITERADE ROAD
 • VÄGEN STÄNGD
 • MAXIMAL VIKT
 • GE SÄTT ROAD ISGN
 • INGA STOPP ELLER PARKERING
 • BAD ROAD SYMBOL
 • KORSNING MED EN MINDRE VÄG
 • ALT VÄGSKYLT
 • RUTT FÖR MOPEDER
 • SEPARATA SPÅR