Veiskilt … vektorgrafikk (1029 Resultater )

 • FARLIG SVINGER
 • FARLIG SVING TIL VENSTRE
 • FARE SVINGER
 • HJORT
 • HEST VEISKILT
 • TEGN FOR JUNCTION
 • KRYSSET ADVARSEL SKILT
 • LOW-FLYGENDE FLY
 • MINSTEAVSTAND MELLOM KJØRETØY
 • ELG ADVARSEL VEISKILT
 • FORBUD FOR TANDEM AKSEL VEKT
 • INGEN RIDNING
 • INGEN KJØRETØY
 • INGEN KJØRETØY OVER 2,2 METER BREDDE
 • FORBUD FOR OVERVEKTIGE KJØRETØY
 • INGEN LASTEBILER OVER 30 TONN
 • REGISTRERE FOR ANDRE FARE
 • TEGN FOR FOTGJENGERFELTET
 • VEIARBEID TRAFIKKSKILT
 • VEISKILT FOR RUNDKJØRINGEN
 • SAU
 • BRATT BAKKE OPPOVER
 • TO-VEIS TRAFIKK
 • CAMPINGVOGN OMRÅDET
 • SYKKELSTI
 • SLUTTEN AV LAV HASTIGHET
 • SLUTTEN AV VEIARBEID
 • SIDEN MARKØR
 • LAV HASTIGHET VEIEN
 • MAIN HIGHWAY NUMMER
 • PEDESTIRAN SONE
 • RUTEN FOR FARLIG GODS KJØRETØY
 • EUROPEISKE HIGHWAY NUMMER
 • MIDLERTIDIG TEGN
 • FORHÅND RETNING TEGN
 • UTBYGGET OMRÅDE
 • SLUTTEN AV BYGGET OPP SONE
 • SLUTT PÅ MOTORVEI
 • SLUTTEN AV INGEN PARKERINGSOMRÅDE
 • SLUTTEN AV FORBIKJØRING FORBUD
 • SLUTTEN AV BOLIGOMRÅDE
 • MOTORVEI
 • BENSINSTASJON TEGN
 • SKILT SOM ANGIR MOTORVEI VEKTORGRAFIKK UTKLIPP
 • SKILT-PARKERING
 • ENVEISKJØRING
 • TEGN FOR PARKERING
 • GÅGATE
 • FOTGJENGERFELTET SYMBOL