Tegn … vektorgrafikk (1588 Resultater )

 • VECTOR RETNING TEGN
 • HØYESTE HASTIGHET
 • RUTEN FOR SYKLER
 • HAGE TEGN VEKTORGRAFIKK
 • APERTURE SYMBOLER VEKTOR
 • TRAFIKKSKILT
 • AKSEL VEKT GRENSE TRAFIKKSKILT
 • BUSS KJØREFELT GATESKILT
 • CENTER LANE TRAFIKKSKILT
 • RUTE 22 VEKTOREN TEGN
 • TO TIMERS PARKERING TEGN
 • CROSSOVER VEKTOREN TEGN
 • FARLIGE MATERIALER TEGN
 • VENSTRE ELLER RETT
 • RETNING TRAFIKK PLATE
 • OMKJØRING TRAFIKKSKILT
 • CENTER LANE GATESKILT
 • EMERGENCY SIGNAL VEISKILT
 • EMERGENCY SNØ RUTE VEISKILT
 • SLUTTEN TRAFIKKSKILT
 • RESERVERT PARKERINGSPLASS TEGN
 • INGEN FOTGJENGERFELTET VEISKILT
 • INGEN BILTRAFIKK
 • SVING TIL VENSTRE FORAN
 • INGEN MOPED
 • FORBUDT FOR FOTGJENGERE
 • LASSEN COUNTY TEGN
 • GUL RETNING TEGN
 • RETNING TEGN TIL VENSTRE
 • OFFENTLIG TRANSPORT WALTHAM
 • FOT BANE
 • SPOR FOR RYTTERE
 • RETNING TIL MOTORVEIEN
 • AVSLUTTE EXPRESSWAY
 • TEGN FOR WORKSHOP
 • INGEN SENTRUM SRIP
 • INGEN PARKERING-BUSSHOLDEPLASS
 • INGEN PASSERER SONEN
 • INGEN SNØSCOOTERE TRAFIKKSKILT
 • FART BEGRENSNING
 • IKKE SLÅ PÅ RØDE SYMBOL
 • FARTSGRENSEN 50 ELLER 80
 • STOPP 200 METER
 • MIDLERTIDIG HENDELSE
 • FARTSGRENSE 30 GRAFISK SKILT
 • CROSS TEGN
 • 2 GÅRDER
 • INGEN STÅR HELST
 • STOPP HER PÅ RØD