Street … vektorgrafikk (292 Resultater )

 • HOLD TIL HØYRE SKILTET
 • Motorveien veiskilt
 • BEHOLDE RETT
 • Fartsgrense grafisk skilt
 • HØYRESVING FORBUDT
 • HASTIGHET SONE FORAN
 • VEIE STASJON
 • SNU TRAFIKK
 • VAN TILGJENGELIG
 • RETNING TEGN TIL VENSTRE
 • VENSTRE SVINGER BARE
 • 2 KM
 • DELT MOTORVEI SLUTTER
 • TRAFFIC CONTROL POINT
 • Følg pilot bil
 • Veiskilt advarsel
 • IKKE SLÅ PÅ RØDE
 • PEDESTRINAS YILED
 • STOPP-SYMBOLET
 • VEKT GRENSE TEGN
 • Veien tegn viser retning
 • NESTE AVKJØRSEL 9 KM
 • LASTEBIL LANE 500 FØTTER
 • FARTSGRENSE 50 GRAFISK SKILT
 • PILEN RETTET RETT
 • BRO BELASTNING GRENSE
 • FORTSETT RETT TEGN
 • ADGANG FORBUDT
 • RETT LANE BARE
 • LANE VISER VENSTRE
 • LANE RETNINGER
 • VENSTRE ELLER HØYRE SNU
 • LANE VISER HØYRE
 • VEIEN RETNINGER
 • LAST GRENSE MAKSIMUM
 • LOKALE TRAFIKKEN BARE
 • MAKSIMALE FARTSGRENSEN ENDER
 • MAKSIMAL HASTIGHET 50
 • TIDSRAMME VEISKILT
 • EN BUSS BRIDGE
 • EN MÅTE TIL VENSTRE
 • ENVEIS TRAFIKK
 • FORBIKJØRING PREMITTED
 • GÅ TIL VENSTRE
 • GÅ TIL HØYRE
 • TRAFIKKSKILT FOR AVKASTNING
 • VEISKILT MED ADVARSEL
 • AVSTENGT VEI
 • STOPP LINJE VENSTRE