Obligatorisk … vektorgrafikk (41 Resultater )

 • HOLD HØYRE
 • RETT ELLER IGJEN
 • OBLIGATORISK RETNING
 • VENSTRESVING
 • HØYRESVING
 • SPOR FOR SYKLUSER
 • RETNING
 • HOLDE VENSTRE
 • FORTSETT RETT
 • RUNDKJØRING OBLIGATORISK
 • PASSERE HVER SIDE
 • RESERVERTE LANE
 • RETNING FØLGES
 • VENSTRE ELLER HØYRE
 • HØYRE SNU
 • PASS PÅ HVER SIDE
 • STOPP-SYMBOLET
 • GÅR FORBI PÅ VENSTRE SIDE
 • LOGG DEG FOR MINIMUM HASTIGHET
 • OBLIGATORISKE TEGN FOR TUR
 • Ta av til høyre
 • RYTTERE BANEN
 • PASS PÅ HØYRE SIDE
 • SLÅ VENSTRE ELLER HØYRE
 • STOPP LINJE
 • SLÅ RETT FORAN
 • SVING TIL VENSTRE FORAN
 • Ta av til venstre
 • HINDRE KONTROLL
 • FORTSETT RETT
 • SYKLER BARE
 • RYTTERE FOTGJENGERE OG SYKLER
 • FOTGJENGERE OG SYKLER BARE
 • FORTSETTE RETT ELLER SVING TIL VENSTRE
 • FORTSETT RETT ELLER SLÅ RETT
 • SNØSCOOTERE BARE
 • MINIMUM HASTIGHET
 • FOTGJENGERE OG SYKLER
 • FOT BANE
 • LANGE TUR
 • Obligatorisk hastighet skilt vektor