Nei … vektorgrafikk (82 Resultater )

 • INGEN LASTEBILER OVER 3200 KG
 • INGEN PARKERING VEISKILT
 • INGEN FOTGJENGERFELTET VEISKILT
 • INGEN LASTEBILER OVER 7000 PUND TRAFIKKSKILT
 • INGEN SYKLER
 • SKILT-VENSTRE ELLER U-SVING
 • INGEN VENSTRESVING RØDE
 • INGEN BUSSER
 • INGEN TUNGE VARER KJØRETØY
 • SVINGFORBUD TIL VENSTRE
 • INGEN MOTORSYKLER TRAFIKKSKILT
 • INGEN KJØRETØYER
 • HØYRESVING
 • INGEN SNØSCOOTERE TRAFIKKSKILT
 • INGEN U-SVING
 • INGEN BILTRAFIKK
 • FORBUD FOR SYKLER
 • INGEN HEST
 • INGEN MOPED
 • FORBUDT FOR FOTGJENGERE
 • INGEN STOPPE ELLER PARKERING
 • INGEN RIDNING
 • INGEN KJØRETØY
 • INGEN KJØRETØY OVER 2,2 METER BREDDE
 • SLUTTEN AV INGEN PARKERINGSOMRÅDE
 • SKILT-PARKERING
 • FORBUD FOR VENSTRE
 • FORBIKJØRING AV LASTEBILER
 • INGEN HØYRESVING TEGN
 • IKKE BESTÅTT LANE
 • INGEN PARKERING MELLOM
 • INGEN KJØRETØY VEISKILT
 • INGEN TRAKTOR
 • FORBUD FOR U-SVING
 • INGEN OFF-ROAD KJØRETØYER
 • IKKE FARLIG GODS
 • BLINDVEI
 • INGEN LASTEBILER SONE
 • INGEN FOTGJENGERFELTET
 • HØYRESVING FORBUDT
 • IKKE SLÅ PÅ RØDE
 • INGEN SVINGER
 • INGEN SENTRUM SRIP
 • INGEN PARKERING-BUSSHOLDEPLASS
 • INGEN PASSERER SONEN
 • INGEN MIDTLINJEN
 • INGEN VENSTRE SNU
 • FORBIKJØRING FORBUDT
 • INGEN HØYRE SNU