Nei forbudt … vektorgrafikk (144 Resultater )

 • INGEN PARKERING VEISKILT
 • FORBUD FOR FOTGJENGERE
 • INGEN TRAKTOR
 • INGEN LASTEBILER SONE
 • INGEN KJØRETØY VEISKILT
 • FORBUD FOR U-SVING
 • INGEN OFF-ROAD KJØRETØYER
 • INGEN STOPPE ELLER PARKERING
 • SKILT-PARKERING
 • FORBUD FOR VENSTRE
 • INGEN HØYRESVING TEGN
 • INGEN BUSSER
 • INGEN TUNGE VARER KJØRETØY
 • SVINGFORBUD TIL VENSTRE
 • INGEN MOTORSYKLER TRAFIKKSKILT
 • INGEN KJØRETØYER
 • HØYRESVING
 • INGEN SNØSCOOTERE TRAFIKKSKILT
 • INGEN U-SVING
 • FORBUD FOR SYKLER
 • INGEN HEST
 • INGEN MOPED
 • INGEN RIDNING
 • INGEN KJØRETØY
 • INGEN KJØRETØY OVER 2,2 METER BREDDE
 • INGEN PARKERING OG STOPPE
 • INGEN SYKLER
 • SKILT-VENSTRE ELLER U-SVING
 • INGEN VENSTRESVING RØDE
 • INGEN HAIKER VEISKILT
 • INGEN FORBIKJØRING VEISKILT
 • INGEN HEST VOGN
 • HØYRESVING FORBUDT
 • INGEN HØYRE SNU
 • FORBIKJØRING FORBUDT
 • INGEN OPPFØRING
 • INGEN FORBIKJØRING
 • FORBUD FOR MOPEDER
 • ADGANG FORBUDT
 • INGEN PARKERING
 • Røyking forbudt vektor tegn
 • BILER MED KABELSKO TRAFIKKSKILT
 • SKILT-PROSTITUSJON
 • JA OG NEI IKONER
 • INGEN KJØRETØY OVER 3,5 M HØYDE
 • INGEN TROUGHT VEI
 • INGEN PARKERINGSOMRÅDE
 • INGEN LASTEBILER
 • INGEN VENSTRESVING TRAFIKKSKILT