Forbud … vektorgrafikk (100 Resultater )

 • INGEN STORE LASTEBILER VEISKILT
 • INGEN HAIKER VEISKILT
 • FORBUDT FOR FOTGJENGERE GATESKILT
 • INGEN FORBIKJØRING VEISKILT
 • SLUTTEN AV FORBUDET VEISKILT
 • INGEN HEST VOGN
 • IKKE FARLIG GODS VEISKILT
 • PARKERING FORBUDT
 • FORBUDET I BEGGE RETNINGER
 • INGEN SYKLUSER
 • FORBUD FOR FOTGJENGERE
 • INGEN KJØRETØY OVER 3,5 M HØYDE
 • SLUTTEN AV PARKERINGSOMRÅDE
 • PARKERING FORBUDT
 • INGEN PARKERING OG STOPPE
 • VEKTOR IMAGE AV EN GANGSTER
 • CENTER LANE GATESKILT
 • INGEN FARLIGE MATERIALER VEISKILT
 • INGEN SYKLER
 • SKILT-VENSTRE ELLER U-SVING
 • INGEN VENSTRESVING TRAFIKKSKILT
 • INGEN VENSTRESVING RØDE
 • BILER MED KABELSKO TRAFIKKSKILT
 • INGEN BUSSER
 • INGEN TUNGE VARER KJØRETØY
 • SVINGFORBUD TIL VENSTRE
 • INGEN MOTORSYKLER TRAFIKKSKILT
 • INGEN KJØRETØYER
 • HØYRESVING
 • INGEN SNØSCOOTERE TRAFIKKSKILT
 • INGEN U-SVING
 • INGEN BILTRAFIKK
 • VEIEN STENGT
 • MAKSIMAL VEKT
 • MAKS LENGDE
 • MAKSIMAL VEKT FOR LASTEBILER
 • MAKSIMALE VEKTEN PR. AKSEL
 • FORBUD FOR SYKLER
 • INGEN HEST
 • INGEN MOPED
 • FORBUDT FOR FOTGJENGERE
 • INGEN STOPPE ELLER PARKERING
 • MAKSIMAL FARTSGRENSE
 • SLUTTEN AV FORBUDET FOR FORBIKJØRING
 • SLUTTEN AV FORBUD
 • SLUTTEN AV FORBUD
 • FORBUD VEISKILT
 • FORBUD SLUTTEN
 • FORBUD FOR TANDEM AKSEL VEKT