Begrensning … vektorgrafikk (9 Resultater )

  • GANGER FOR BEGRENSNING
  • SLUTTEN AV FORBIKJØRING FORBUD
  • MAKSIMAL HASTIGHET
  • FARTSGRENSE
  • FART BEGRENSNING
  • FORBUDET GJELDER KJØRETØY VEKT
  • INGEN LANGE KJØRETØY
  • Advance advarsel veiskilt vektor
  • Slutt på begrensning veiskilt vektor